İkiz ve Üçüz Gebelikler

İkiz ve Üçüz Gebelikler | Dünyamızda son yıllarda çoğul gebeliklerde artış olmaktadır. Bunun nedeni yardımcı üreme tekniklerinin artmasından kaynaklanmaktadır.

İkiz ve Üçüz Gebelikler

Çoklu ya da üçüz gebeliklerin ön önemli nedenlerinden bir diğeri ise, ilerleyen yaşlarda anne olmak isteyenlerde çok görülen bir gebelik şeklidir. Bu gebelik şeklinde hem anne ve hem de bebekler için riskler söz konusudur. Çünkü annenin fizyolojik yapısında anormal bir değişiklik meydana gelebilmektir.

Çoklu Gebelikler Neden Oluşur?

Genellikle ikiz gebelikler tek ve çift yumurta ikizleri şeklinde tanımlanırlar. Çoklu gebeliklerde çift yumurta ikizleri genellikle iki ayrı yumurtanın döllenmesi ile oluşur. Bunun yanında tek yumurta ikizleri genel olarak tek yumurtanın döllenmesi ve bölünmesi ile oluşur. Bu bölünmeler zamana bağlı olarak farklı özellikler gösterebilirler. Çoklu gebeliklerden olan üçüz gebeliklerde durum daha kompleks ve karışıktır.

Üçüz gebeliklerde üç farklı yumurtanın üç farklı spermlerle döllenmesi ile oluşabilir. Ayrıca iki farklı yumurtanın döllenmesi ve bunlardan birinin bölünmesi ile de oluşabilir. Dünyada tek yumurta ikizlerinin meydana gelme oranları yaklaşık binde dörttür.

Dünyada çift yumurta ikizlerinin oluşma oranı anne yaşına, doğum sayısına, ırka ve kullanılan ilaçlara bağlı olarak farklılık gösterir. Dünyamızda genel olarak ikiz gebeliklerin üçte ikisi çift yumurta ikizi, üçte biri ise tek yumurta ikizi olarak meydana gelmektedir. Çoklu gebeliklerin görülme miktarı memleketten memlekete çok farklı değişiklikler gösterebilir.

Ülkelerde İkiz ve Üçüz Gebeliklerin meydana gelmesinin ön önemli nedeni,  anne adayının çok doğum yapması veya anne adayının çok yaşı olmasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Ayrıca gebe kalamama sebebi ile tedavilerde kullanılan ilaçların neden olduğu çift yumurta ikizinin artmasıdır. Dünyadaki en son teknolojik gelişmeler ile ilaçlarla oluşturulan gebeliklerde çift yumurta ikizliğine paralel olarak tek yumurta ikizliğinin de çok görüldüğü gözlenmektedir.

Çoklu Gebeliklerin Belirtileri Nelerdir?

Dünyada meydana gelen teknolojik gelişmelere paralel olarak çoklu gerçekliklerin belirlenmesi de daha kolay hale gelmiştir. Özellikle ultrasonun çok yaygın olarak kullanılması ile birlik de çoklu gebeliklerin tespiti daha kolay hale gelmiştir.

Dünyada İkiz ve Üçüz Gebeliklerde en çok görülen olumsuzluklardan biriside erken doğumdur. Yapılan araştırmalara göre, ikizlerin yarısından çoğu ergen doğmaktadır. Eğer üçlü veya daha fazla gebeliklerde doğumun tamamına yakın erken olmaktadır. Bu nedenle anneler bu duruma hazırlıklı olması gerekir.

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir